Administrativa a informatika – tercie

Administrativa a informatika

 • naučit se psát všemi deseti – program All Ten Fingers (iATF verze 9.3)
 • probrat základy informatiky tak, aby byly využitelné ve Vašem dalším studiu

Informatika

 • hardware – vstupní a výstupní zařízení, komponenty počítače
 • software – operační systém, aplikační programy
 • ochrana PC

Zdroje informací

 • Internet (prohlížeč x vyhledávač)
 • relevantnost zdrojů informací
 • kritické hodnocení zdrojů informací

 Textový procesor – Word

 • formát písma, odstavce
 • nadpisy, tvorba obsahu
 • vkládání obrázků a tabulek
 • úprava velikosti obrázků

Kódování

 • textu
 • obrazu
 • zvuku

Úvod do grafů a zpracování dat

 • grafy
 • práce s tabulkami

Pravidla klasifikace

Pravidla a podmínky klasifikace (body 3 a 5 klasifikačního řádu):

 1. Měsíčně krátká prověrka, pro klasifikování je třeba napsat minimálně 80 %.
 2. Úroveň psaní všemi deseti

měsíc

lekce

rychlost

chybovost                                                                    počet chyb

 

 

znaků/sekundu

předběžná známka

 

 

1

2

3

4

září – listopad

1. – 21.

60

do 3

do 5

do 7

do 10

prosinec

22. – 28.

65

do 3

do 5

do 7

do 10

leden

29. – 33.

65

do 3

do 5

do 7

do 10

únor

34. – 37.

70

do 3

do 5

do 7

do 10

březen

38. – 41.

70

do 3

do 5

do 7

do 10

duben

42. – 47.

75

do 3

do 5

do 7

do 10

květen

48. – 52.

75

do 3

do 5

do 7

do 10

červen

53. – 65.

80

do 3

do 5

do 7

do 10

 1. Vpřípadě distanční výuky je účast v Google Učebně povinná. Výsledky elektronických testů se počítají do výsledné známky. Domácí práce se odevzdávají elektronicky
 2. Předběžná známka se určí takto: 
 • výborně – Ø do 1,80
 • chvalitebně – Ø do 2,60
 • dobře – Ø do 3,40
 • dostatečně – Ø do 4,20
 • nedostatečně – Ø přes 4,20

Pak se zohlední studentova píle, vzhled písemností, pokrok dosažený oproti předchozímu období.

Konzultace

Po vzájemné dohodě.