Administrativa a informatika – tercie

Probíraná témata

 • naučit se psát všemi deseti – program All Ten Fingers (iATF verze 9.3)
 • probrat základy informatiky tak, aby byly využitelné ve Vašem dalším studiu

Informatika

 • hardware – vstupní a výstupní zařízení, komponenty počítače
 • software – operační systém, aplikační programy
 • ochrana PC

Zdroje informací

 • Internet (prohlížeč x vyhledávač)
 • relevantnost zdrojů informací
 • kritické hodnocení zdrojů informací

 Textový procesor – Word

 • formát písma, odstavce
 • nadpisy, tvorba obsahu
 • vkládání obrázků a tabulek
 • úprava velikosti obrázků

Kódování

 • textu
 • obrazu
 • zvuku

Úvod do grafů a zpracování dat

 • grafy
 • práce s tabulkami

Pravidla klasifikace

Pravidla a podmínky klasifikace (body 3 a 5 klasifikačního řádu):

 1. Měsíčně krátká prověrka, pro klasifikování je třeba napsat minimálně 80 %.
 2. Úroveň psaní všemi deseti
  měsíclekcerychlostchybovost
  znaků za minutupočet chyb
  předběžná známka1234
  září - listopad1. - 21.60do 3do 5do 7do 10
  prosinec
  22. - 28.65do 3do 5do 7do 10
  leden29. - 33.65do 3do 5do 7do 10
  únor34. - 37.70do 3do 5do 7do 10
  březen38. - 41.70do 3do 5do 7do 10
  duben42. - 47.75do 3do 5do 7do 10
  květen48. - 52.75do 3do 5do 7do 10
  červen53. - 65.80do 3do 5do 7do 10
 1. V případě distanční výuky je účast v Google Učebně povinná. Výsledky elektronických testů se počítají do výsledné známky. Domácí práce se odevzdávají elektronicky
 2. Předběžná známka se určí takto: 
 • výborně – Ø do 1,80
 • chvalitebně – Ø do 2,60
 • dobře – Ø do 3,40
 • dostatečně – Ø do 4,20
 • nedostatečně – Ø přes 4,20

Pak se zohlední studentova píle, vzhled písemností, pokrok dosažený oproti předchozímu období.

Konzultace

Po vzájemné dohodě.