Fyzika

Školní rok 2019/2020

Fyzikální olympiáda 61. ročník

Kategorie A (4. ročník SŠ) do 10. ledna 2020 – zadání ještě není

Kategorie B (3. ročník SŠ) do 8. dubna 2020

Kategorie C (2. ročník SŠ) do 8. dubna 2020

Kategorie D (1. ročník SŠ) do 8. dubna 2020

Energetická olympiáda

Soutěž je určena pro maximálně tříčlenné týmy zejména z 3. a 4. ročníku středních škol a gymnázií.

První kolo soutěže proběhne 18. října 2019 od 9:00 do 12:00 prostřednictvím online systému. Studenti budou řešit sadu otázek přihlášeni na svých nebo školních počítačích s využitím internetu a informačního portálu. Ihned po uzavření prvního kola budou známy výsledky.

Astronomická olympiáda

Školní kolo bude …. 2019.

Školní kolo trvá ve všech kategoriích 40 minut a při řešení je dovoleno používat libovolné pomůcky kromě nápovědy spolužáka a dalších živých organismů, a to i zprostředkovaně přes elektronická komunikační média.