Informatika – bloky

Probíraná témata

 • Ukládání dat (principy zařízení na ukládání dat).
 • Vyjádření informací posloupností bitů (text, čísla, obraz, zvuk). Komprese dat.
 • Zpracování dat (procesor, sběrnice, operační paměť, strojový jazyk). Komunikace (paralelní, sériová, řadič).
 • Operační systém (účel, části, děje při zapnutí počítače).
 • Počítačové sítě (typy, propojení sítí, protokol, paket).
 • Internet (pojem, adresování, hlavní aplikace, protokol TCP/IP, přenos paketů sítí).
 • Ochrana PC (antivir, firewall, aktualizace)
 • Bezpečná komunikace (šifrování, elektronický podpis, časové razítko)
 • Databázové systémy (relační databáze, jazyk SQL)
 • Umělá inteligence (pojem, agent, čidla, výkonné jednotky)
 • Robotika
 • Systém GPS (GPS, Glonass, Galileo)
 • Systémy GSM

Samostatná práce

1. Mé počítačového pracoviště – prezentace (odevzdat do 25. 10. 2021)

Práce se odevzdávají elektronicky do Google učebny podle příslušného bloku (soubor bude mít název Ergonomie_VašePříjmení). 

Z hlediska ergonomie zhodnotit své domácí počítačové pracoviště a navrhnout potřebné úpravy – co to je ergonomie počítačového pracoviště, jak vypadá Vaše pracoviště, v čem vyhovuje a nevyhovuje, jak se dá zlepšit, aby vyhovovalo.

2. Domácí připojení k Internetu – prezentace (odevzdat do 28. 2. 2022)

Práce se odevzdávají elektronicky do Google učebny podle příslušného bloku (soubor bude mít název Internet_VašePříjmení). 

Popsat své domácí připojení k Internetu – typ připojení, poskytovatel, rychlost připojení (smluvní x skutečná), použitá zařízení, schéma…

Doporučená literatura

ROUBAL, Pavel. Informatika a výpočetní technika pro střední školy: [kompletní látka pro nižší a vyšší úroveň státní maturity]. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3228-9.

BROOKSHEAR, J. Glenn, David T. SMITH a Dennis BRYLOW. Informatika. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-3805-2

HRKAL, Marek. Odprezentuj: průvodce přípravou prezentace. Ilustroval Marek ANDĚL, ilustroval Remi PAVLOVSKÁ. Brno: BizBooks, 2018. ISBN 978-80-265-0810-6.

Pravidla klasifikace

Pravidla a podmínky klasifikace (body 3 a 5 klasifikačního řádu):

 1. Dvě až tři krátké prověrky za pololetí.
 2. Dvě prezentace na zadané téma.
 3. V případě distanční výuky je účast v Google Učebně povinná. Výsledky elektronických testů se počítají do výsledné známky. Domácí práce se odevzdávají elektronicky
 4. Předběžná známka se určí takto:
 • výborně – Ø do 1,80
 • chvalitebně – Ø do 2,60
 • dobře – Ø do 3,40
 • dostatečně – Ø do 4,20
 • nedostatečně – Ø přes 4,20

Pak se zohlední studentova píle, vzhled písemností, pokrok dosažený oproti předchozímu období.

Konzultace

Po vzájemné dohodě.