Algoritmizace a programování

Probíraná témata

Python

 • aktuální instalace instalace z www.python.org
 • použití jako kalkulátor
 • proměnné
 • knihovny – grafika
 • podprogramy

Algoritmizace

Doporučená literatura

 • https://imysleni.cz/ucebnice/zaklady-programovani-v-jazyce-python-pro-stredni-skoly
 • PILGRIM, Mark. Ponořme se do Python(u) 3: Dive into Python 3 [online]. Praha: CZ.NIC, c2010 [cit. 2019-09-18]. CZ.NIC. ISBN 978-80-904248-2-1. Dostupné z: https://knihy.nic.cz Python [online]. [cit. 2019-09-18]. Dostupné z: https://python.czPython Software Foundation [online]. [cit. 2019-09-18]. Dostupné z: https://www.python.org 
 • ROUBAL, Pavel. Informatika a výpočetní technika pro střední školy: [kompletní látka pro nižší a vyšší úroveň státní maturity]. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3228-9.

Pravidla klasifikace

Pravidla a podmínky klasifikace (body 3 a 5 klasifikačního řádu):

 1. Navrhnout algoritmus pro řešení zadané úlohy.
 2. Zapsat algoritmus pro řešení zadané úlohy v jazyce Python.
 3. V případě distanční výuky je účast v Google Učebně povinná. Výsledky elektronických testů se počítají do výsledné známky. Domácí práce se odevzdávají elektronicky
 4. Předběžná známka se určí takto:
 • výborně – Ø do 1,80
 • chvalitebně – Ø do 2,60
 • dobře – Ø do 3,40
 • dostatečně – Ø do 4,20
 • nedostatečně – Ø přes 4,20

Pak se zohlední studentova píle, vzhled písemností, pokrok dosažený oproti předchozímu období.

Konzultace

Po vzájemné dohodě.