Algoritmizace a programování

Probraná témata

Python

  • instalace 3.7.4 z www.python.org
  • použití jako kalkulátor
  • proměnné
  • knihovny – grafika
  • podprogramy

Algoritmizace

Doporučená literatura

PILGRIM, Mark. Ponořme se do Python(u) 3: Dive into Python 3 [online]. Praha: CZ.NIC, c2010 [cit. 2019-09-18]. CZ.NIC. ISBN 978-80-904248-2-1. Dostupné z: https://knihy.nic.cz Python [online]. [cit. 2019-09-18]. Dostupné z: https://python.czPython Software Foundation [online]. [cit. 2019-09-18]. Dostupné z: https://www.python.org 

ROUBAL, Pavel. Informatika a výpočetní technika pro střední školy: [kompletní látka pro nižší a vyšší úroveň státní maturity]. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3228-9.

Pravidla klasifikace

 

Konzultace

Po vzájemné dohodě.