Cvičení z fyziky MT2

Laboratorní práce

Probraná témata

Pomůcky

  • propisovačka, tužka, případně barevné tužky (jiné než fixy)
  • pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr, kružítko, šablona s funkcemi sinus, kosinus
  • kalkulačka (doma k ní najít návod)

Doporučená literatura

  • SVOBODA, Emanuel. Přehled středoškolské fyziky. Dotisk 4., upr. vyd. Praha: Prometheus, 2006, ISBN 978-80-7196-307-3.
  • LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika: sbírka úloh pro střední školy. 3. vyd. Praha: Prometheus, 2003, 269 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 978-80-7196-266-3.
  • http://www.jreichl.com/fyzika/fyzika.htm
  • https://khanovaskola.cz

Pravidla klasifikace

Znění pravidel

Konzultace

Po vzájemné dohodě (zpravidla pondělí 14:25 – 15:10 hodin).