Informační a výpočetní technika – kvinta

Probraná témata

Informace

  • Úvod a komunikace
  • Co jsem za zvíře
  • Rozhodovací stromy
  • Data a význam

Grafy a modelování

  • Grafy
  • Zapisování grafů
  • Projdi bludiště, zachráníš kozu

3D tisk

  • princip 3D tisku
  • Tinkercad, Slicer
  • vlastní výrobek a jeho tisk

Doporučená literatura

ROUBAL, Pavel. Informatika a výpočetní technika pro střední školy: [kompletní látka pro nižší a vyšší úroveň státní maturity]. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3228-9.

Pravidla klasifikace

Znění pravidel

Konzultace

Po vzájemné dohodě (zpravidla pondělí 14:25 – 15:10 hodin).