Seminář z fyziky – MT4

Pracovní listy pro opakování

Pracovní listy 1 – 13

Pracovní listy 14 – 25

Samostatná práce

Fyzikální olympiáda

Vyřešit alespoň jednu úlohu fyzikální olympiády kategorie A pro školní rok 2018/2019.

Termín: listopad – UZAVŘENO

Skupinová práce

Navrhněte, sestavte, změřte,vypočítejte a zdůvodněte:

Úloha 1: Experimentálně sestavte rovnici harmonického kmitání pro dva různé mechanické oscilátory.

Úloha 2: Experimentálně ověřte, že frekvence harmonického oscilátoru závisí na tuhosti pružiny a hmotnosti závaží, nikoliv na velikosti amplitudy kmitání.

Úloha 3: Analýza pohybu skákajícího míče. Těžiště, vztah mezi sousedními maximálními výškami, křivka tlumeného kmitání, změny energie.

Úloha 4: Analýza souřadnic GPS. Trajektorie, rychlost, stoupání, klesání, záznam v mapě.

Úloha 5: Skládání barev na monitoru a tiskárně.

Úloha 6: Účinnost různých způsobů ohřevu vody. Rychlovarná konvice, plotýnkový vařič a mikrovlnná trouba.

Pomůcky: pomůcky v laboratoři fyziky, měřící sada ISES, čidla Vernier, příslušné programové vybavení, PC, mobil

Termín: září

Pracovní listy – praktická měření

 • Ochrana před radiací pomocí vzdálenosti
 • Ochrana před radiací stíněním
 • Chování beta záření v magnetickém poli
 • Poločas rozpadu – videoanalýza
 • Spektrum výbojů v plynech

Pomůcky

 • propisovačka, tužka, případně barevné tužky (jiné než fixy)
 • pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr, kružítko, šablona s funkcemi sinus, kosinus
 • kalkulačka (doma k ní najít návod)

Doporučená literatura

 • SVOBODA, Emanuel. Přehled středoškolské fyziky. Dotisk 4., upr. vyd. Praha: Prometheus, 2006, ISBN 978-80-7196-307-3.
 • LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Miroslava ŠIROKÁ. Fyzika: sbírka úloh pro střední školy. 3. vyd. Praha: Prometheus, 2003, 269 s. Učebnice pro střední školy (Prometheus). ISBN 978-80-7196-266-3.
 • http://www.jreichl.com/fyzika/fyzika.htm
 • https://khanovaskola.cz
 • http://www.ises.info
 • http://www.vernier.cz

Konzultace

Po vzájemné dohodě (zpravidla úterý 14:25 – 15:10 hodin).